Nasza strona uzywa plików cookies, by ulatwic korzystanie z serwisu. Jesli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku, zmien ustawienia swojej przegladarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzedu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2018 R.

Rozklad jazdy

Rozklad jazdy PKS Bialystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Uslug Administracji
        Publicznej

Cyfrowy Urzad

GIS PODLASIA

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Bialostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszynska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszynskiej

Polska Izba Rolnicza

POWIADOMIENIE
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Szczegółowy wykaz planowanych wyłączeń energii elektrycznej
na terenie Gminy Gródek

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym (art. 19a)

Ogłoszenie

Ogłoszenie - WOLNE MIEJSCA !!!

"Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w gminie Gródek"

WOLNE MIEJSCA !!!

    Wszystkich mieszkańców GMINY GRÓDEK zainteresowanych udziałem w projekcie, polegającym na montażu kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Gminy Gródek.

Koszt ponoszony przez mieszkańca - 25 % wartości wykonania i montażu instalacji.

Informacja

Do pobrania:
Informacja prasowa
Preztacja JPK
Ulotka informacyjna

Dofinansowanie dla firm w 2018 roku w ramach naboru PARP

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i srednich przedsiebiorstw. W dniu 27 lutego 2018 r. rusza nabór wniosków. Pula środków na konkurs wynosi 100 000 000 złotych. jeden przedsiębiorca może pozyskać 800 000zł dotacji.

Więcej informacji ma stronie: www.parp.gov.pl

Informacja

Wizyta studyjna podlaskich samorządowców w Feldheim

     W dniach 17-19 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Gródek wziął udział w wizycie studyjnej w Feldheim, Niemcy. Wizyta została zorganizowana przede wszystkim dla samorządowców, którzy 7 listopada ubiegłego roku w Michałowie podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w dziedzinie energetyki odnawialnej. Prócz wójta naszej gminy, wzięli w niej udział także: Włodzimierz Konończuk - burmistrz Michałowa, Adam Tomanek - burmistrz Zabłudowa, a także Maciej Żywno - wicemarszałek województwa, który był inicjatorem podpisania tego listu. Na zaproszenie organizacji EnergieVision oraz fundacji Euronatur do Feldheim przybyli też przedstawiciele klastra energii z Michałowa.
    Feldheim to mała miejscowość, znajdująca się ok. 100 km od Berlina. Jej samowystarczalność opiera się na wykorzystaniu energii wiatrowej, biomasy oraz energii słonecznej. Na przestrzeni kilkunastu lat powstało tutaj 55 turbin wiatrowych, farma fotowoltaiczna oraz biogazownia i ciepłownia na zrębki, a także magazyn energii. Zbudowana została też sieć przesyłowa i system centralnego ogrzewania. Miejscowość wykorzystuje jedynie niewielki procent energii produkowanej przez wiatraki i panele słoneczne. Nadwyżki są sprzedawane na rynek zewnętrzny.
    Wyjazd nie miał tylko aspektu edukacyjnego. Wicemarszałek Maciej Żywno spotkał się w Berlinie z Jochenem Flasbarthem, wiceministrem środowiska w rządzie Niemiec. Rozmowy dotyczyły realizacji wspólnego projektu dotyczącego OZE w naszym województwie. Ma on zostać sfinansowany ze środków unijnych oraz funduszy przekazanych przez rząd federalny. Nawiązana współpraca międzynarodowa daje nadzieję, że rozwiązania wykorzystane w Feldheim będzie można przenieść na nasz podlaski grunt.

Źródło: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/

Bocian zimujący w Gminie Gródek

     Coraz częściej zdarzają się przypadki zimowania bocianów w Polsce. W gminie Gródek, miejscowość Załuki także wzbogaciła się o zimowego mieszkańca - bociana Bartka, który z nieznanych przyczyn postanowił pozostać w kraju. Bartek, pozostając pod opieką jednej z rodzin w Załukach, dzielnie znosi zimowe warunki i oczekuje na powrót rodziny z ciepłych krajów.
    Bartek jest w dobrej kondycji zdrowotnej i sprawnie lata. Mimo, iż jest przyzwyczajony do bliskości człowieka, nie pozwala się złapać. Ponadto próby jego złapania mogą spowodować jedynie przepłoszenie go z okolicy, w której dostaje pożywienie.
    Każdy, kto chce wspomóc dokarmianie bociana Bartka - jego dietę stanowią żołądki i serca kurze - proszony jest o kontakt z:

Urzędem Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek
nr telefonu 85 71 80 664 lub 85 873 99 42.

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe obejmujących działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

- konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia

Dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób dorosłych, zarówno zatrudnionych, jak i pozostających bez pracy

Szczegółowe informacje można znaleść na stronie http://www.bonynaszkolenia.pl

Ogłoszenie

Informacja

    Wójt Gminy Gródek w dniu 6 grudnia 2017 r. podpisał umowę na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bielewiczach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE

          Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na cykl szkoleń skierowanych do Wnioskodawców: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz innych zainteresowanych udziałem w naborze w ramach PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ.

          Szkolenia odbędą się w:
- Wasilkowie - 18 grudnia 2017 r., w godzinach 12.30-14.30, w sali narad Urzędu Miasta w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, Wasilków
- Supraślu - 19 grudnia 2017 r., w godzinach 9.30-11.30, w sali LGD Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, Supraśl

Szkolenia mają na celu prezentację założeń konkursu w zakresie Programów Aktywności Lokalnej, planowanego na grudzień 2017 r.
Termin naboru wniosków od 5 grudnia2017 do 5 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie

    Nabór wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska.

Aktualne nabory to:
1. Nabór nr 12/2017 w ramach przedsięwzięcia III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych (od 05 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 20 grudnia 2017r. do godziny 16:00; PROW);
2. Nabór nr 13/2017 w ramach przedsięwzięcia I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności (od 05 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 20 grudnia 2017r. do godziny 16:00; PROW);
3. Nabór nr 14/2017 w ramach przedsięwzięcia II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej (od 05 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 20 grudnia 2017r. do godziny 16:00; PROW);
4. Nabór nr 15/2017 w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej (od 06 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 21 grudnia 2017r. do godziny 15:00; EFRR);
5. Nabór nr 16/2017 w ramach przedsięwzięcia II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (od 11 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 18 grudnia 2017r. do godziny 15:00; EFS)
6. Nabór nr 1/2018 w ramach przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej (od 11 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 05 stycznia 2018 r. do godziny 15:00; EFS)

Informacja

   Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza, Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk i Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek w obecności Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno i Starosty Powiatu Białostockiego Antoniego Pełkowskiego podpisali w Michałowie list intencyjny dotyczący współpracy samorządów w dziedzinie energetyki odnawialnej.
    W wydarzeniu wzięli też udział Maciej Ciszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii w Komisji Europejskiej i Lutz Ribbe z Komitetu Społeczno-Ekonomicznego UE i fundacji Euronatur.
    Samorządowcy zadeklarowali chęć podejmowania wspólnych działań na rzecz stworzenia lokalnego systemu energii cieplnej i elektrycznej, który będzie oparty na lokalnych zasobach energii, a także infrastrukturze (już istniejącej i tej, która powstanie w przyszłości) wykorzystującej energię odnawialną. Te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom, obniżenie kosztów korzystania z energii, a także ochronę środowiska i poprawienie jakości powietrza.

Fotorelacja z uroczystych obchodów Święta Niepodległości 2017

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2017"
"Estetyczna Wies Gminy Gródek 2017"

   Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gródek Nr 227/17 z dnia 9 maja 2017 r. powołano komisję w celu przeprowadzenia Gminnych Konkursów "Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2017" oraz "Estetyczna posesja - Ogródki 2017".

wiecej ...

Do pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Zaproszenie

       Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na cykl szkoleń skierowanych do Wnioskodawców: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz innych zainteresowanych udziałem w naborze w ramach PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ.

Szkolenia odbędą się w:

- Knyszynie - 6 listopada 2017r., w godzinach 9.30-12.00, w sali widowiskowej Knyszyńskiego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 19, 19-120 Knyszyn
- Supraślu - 7 listopada 2017r., w godzinach 9.30-12.00, w sali LGD Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl
- Michałowie - 8 listopada 2017r., w godzinach 9.30-12.00, w sali narad Urzędu Miasta w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo
- Juchnowcu Kościelnym - 9 listopada 2017r., w godzinach 13.00-15.30, w sali Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Szkolenia mają na celu prezentację założeń konkursu w zakresie Programów Aktywności Lokalnej, planowanego na grudzień 2017 r.
Termin naboru wniosków od 5 grudnia 2017 do5 stycznia 2018 r.

Załącznik:
Informacja o planowanym naborze 1/2018

UWAGA WŁAŚCICIELE GRUNTÓW !!!

    W związku z pismem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dotyczącym nielegalnego zagospodarowania osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku informuję, iż nie należy przyjmować osadów ściekowych nieznanego pochodzenia w formie nawozu na grunty rolne.
    Z informacji uzyskanych od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wynika, iż do rolników docierają osoby z propozycją dostarczenia nawozu bezpłatnie lub w bardzo korzystnej cenie. Rolnika zapewnia się o dobrej jakości nawozu, nie przedstawiając badań tego nawozu, źródła pochodzenia oraz nie podaje się dawek tego nawozu na pola uprawne. W przypadku akceptacji rolnika na pole dowożony jest osad o nieznanym składzie z możliwą zawartością substancji niebezpiecznych oraz jaj pasożytów co dyskwalifikuje ten odpad do rolniczego stosowania.
    Informuję, iż komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257).

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

Fotorelacja ze Sprzątania Świata 2017

Uroczyste otwarcie tablicy pamiątkowej poświęconej dr Lwu Cukiermanowi połączone z wycieczką śladami gródeckiech Żydów - 08.09.2017

Uwaga! Oszusci podajacy sie za pracowników KRUS

    Ostrzegamy Panstwa przed próba wyludzenia pieniedzy przez osoby podajace sie za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, pod pozorem sciagniecia zaleglosci z tytulu ubezpieczenia spolecznego rolników.
    Informujemy, ze pracownik KRUS wizytujacy gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek oplat na miejscu i powinien okazac wazna legitymacje sluzbowa.
     Zalecamy wzmozona czujnosc, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci bezzwloczne powiadomienie organów scigania. Poprzez tego rodzaju dzialania mozna ograniczyc ryzyko strat i przeciwdzialac zagrozeniom.
    Prosimy o rozwage i zachowanie wszelkich srodków ostroznosci.

DYREKTOR
OR KRUS w Bialymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski

Nowelizacja przepisów dotyczacych ochrony zadrzewien

    Od 17 czerwca 2017 r. obowiazuja nowe przepisy wprowadzone ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) zwiazane z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomosci stanowiacych wlasnosc osób fizycznych.

- Nie trzeba zglaszac wycinki do Urzedu Gminy, jezeli obwód pnia drzewa na wysokosci 5 cm nie bedzie przekraczal: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostalych gatunków drzew.

- Jezeli drzewo bedzie mialo wiekszy obwód, jego planowana wycinke nalezy zglosic do Urzedu Gminy. W zgloszeniu trzeba podac imie i nazwisko wnioskodawcy, dane nieruchomosci oraz dolaczyc rysunek, badz mapke gdzie na dzialce znajduje sie planowane do wyciecia drzewo. Po dokonaniu zgloszenia w terminie 21 dni zostana przeprowadzone przez pracownika Urzedu Gminy ogledziny drzewa, które mialoby zostac wyciete. W terminie 14 dni od dnia dokonania ogledzin Gmina moze, w drodze decyzji administracyjnej, wniesc sprzeciw. Jesli w ciagu dwóch tygodni od przeprowadzonych ogledzin, Gmina nie zglosi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzn. udzieli milczacej zgody, to wlasciciel nieruchomosci bedzie mógl ja przeprowadzic. Jezeli w terminie 6 miesiecy od przeprowadzonych ogledzin drzewo nie zostanie usuniete, to nalezy dokonac ponownego zgloszenia.

- UWAGA! Jesli przed uplywem pieciu lat od dokonania ogledzin dzialki przez urzednika wlasciciel wystapi o pozwolenie na budowe zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej i budowa bedzie realizowana na czesci nieruchomosci, gdzie rosly usuniete drzewa, wlasciciel bedzie musial uiscic oplate za wycinke tych drzew.

- Wszystkie inne podmioty, a takze osoby fizyczne usuwajace drzewa w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, obowiazane sa do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzewa.

    Szczególowych informacji odnosnie usuwania drzew lub krzewów udziela Agnieszka Klebus, Urzad Gminy Gródek, tel. 85 71 80 664.

Drzewo nie tylko na Swieto Drzewa

    W ramach wspólpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciól Puszczy Knyszynskiej "Wielki Las" i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszynskiej w dniu 25 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbyly warsztaty pn. "Drzewo nie tylko na Swieto Drzewa". W trakcie warsztatów pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej w przystepny sposób zaprezentowali temat róznorodnosci gatunkowej, krajobrazowej, oczyszczania i ksztaltowania klimatu poprzez sadzenie i dbalosc o drzewa. W warsztatach wzieli udzial pracownicy Urzedu Gminy Gródek i jednostek organizacyjnych, uczniowie III klas Gimnazjum przy Zespole Szkól w Gródku oraz zainteresowani mieszkancy Gminy Gródek. Uczestnicy szkolenia otrzymali sadzonki drzew gatunków rodzimych: lip i debów, które wspólnie posadzono w parku w Gródku, w ciagu ul. Chodkiewiczów oraz nad zalewem w Zarzeczanach. Paliki do podtrzymania nasadzonych drzewek przygotowala firma PPU "FORMAT" Piotr Szutkiewicz. Ponadto w ramach projektu wykonany zostal pokazowy zabieg pielegnacyjny debu rosnacego w parku w Gródku.
    Wszystkim zaangazowanym w podejmowanie lokalnych dzialan proekologicznych dotyczycacych sadzenia, pielegnacji i ochrony drzew serdecznie dziekuje. Mam nadzieje, ze inicjatywa taka bedzie kontynuowana, a nasadzone drzewa w przyszlosci utworza aleje bedace swiadectwem troski spoleczenstwa o nasze srodowisko naturalne.

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

"Sadzimy 1000 drzew na minute"

    W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Nadlesnictwie Zednia odbyla sie wspólna akcja sadzenia lasu, w której poza pracownikami Nadlesnictwa udzial wzieli przedstawiciele lokalnych instytucji i urzedów tj. Gminy Gródek, Urzedu Miejskiego w Michalowie, Placówki Strazy Granicznej w Bobrownikach, Placówki Strazy Granicznej w Michalowie, MOSIR w Michalowie, GOK w Michalowie.

    Gmine Gródek reprezentowali: Przewodniczacy Rady Gminy Gródek - Wieczyslaw Goscik, radni Gminy Gródek: Bronislaw Kazberuk, Grazyna Kubiak, Malgorzata Poplawska, Monika Ratynska, Katarzyna Rogacz, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku - Jerzy Ostapczuk oraz Sylwester Jarocki (GCK w Gródku) i Justyna Sakowicz (UG Gródek).

    Tegoroczne sadzenie lasu odbywalo sie pod haslem "Sadzimy 1000 drzew na minute". Kazdego roku Lasy Panstwowe sadza 500 mln drzew, co w przeliczeniu daje wynik wykorzystany w hasle. W tym roku spoleczna akcja sadzenia lasu odbyla sie w lesnictwie Podozierany, gdzie na powierzchni 1 ha posadzono 8 tys. drzewek - glównie sosne.

    Dziekuje wszystkim zaangazowanym w utworzeniu nowego pokolenia lasu.

Wójt Gminy Gródek
Wieslaw Kulesza

Zdjecia: Sylwester Jarocki

Informacja

Ogloszenie

UCHWALA NR XXVII/222/17
RADY GMINY GRÓDEK
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania scieków

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz. U. z 2015 poz. 139 i 1893, z 2016 r. poz. 1250) uchwala sie, co nastepuje:
     § 1. 1. Na okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. zatwierdza sie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie Gminy Gródek w wysokosci:
1) 2,67 zl (dwa zlote szescdziesiat siedem groszy) brutto za 1 m3 wody pobieranej z urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode, w tym podatek od towarów i uslug VAT naliczony wedlug stawki 8 %;
2) 4,97 zl (cztery zlote dziewiecdziesiat siedem groszy) brutto za 1 m3 scieków wprowadzanych do zbiorowych urzadzen kanalizacyjnych, w tym podatek od towarów i uslug VAT naliczony wedlug stawki 8 %.
     2. Taryfy wymienione w ust. 1 moga ulec zmianie w przypadku zmiany na podstawie odrebnych przepisów obowiazujacych stawek podatku od towarów i uslug VAT.
     § 2. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków z odbiorcami uslug w tym pobór oplaty powierza sie Komunalnemu Zakladowi Budzetowemu w Gródku.
     § 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Gródek.
     § 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu na tablicy ogloszenie w Urzedzie Gminy Gródek.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
/-/ Wieczyslaw Goscik

Sprzatanie Swiata 2016

16 wrzesnia 2016 r. na terenie Gminy Gródek przeprowadzona zostala akcja "Sprzatanie Swiata 2016", zorganizowana przez Urzad Gminy Gródek przy wspólpracy Nadlesnictwa Walily i Zespolu Szkól w Gródku.

Akcja "Sprzatanie swiata" zostala przeprowadzona w zwiazku z miedzynarodowa kampania, odbywajaca sie na calym swiecie w trzeci weekend wrzesnia. Polega ona na zbiorowym sprzataniu smieci, zalegajacych poza miejscami przeznaczonymi do ich skladowania, a jej celem jest wzrost swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa.

Tegoroczna edycja odbyla sie pod haslem "Podaj dalej... drugie zycie odpadów" i miala na celu promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji odpadów oraz uswiadomienie Polaków o ich wplywie na srodowisko i ilosc wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynnosci.

W szlachetnej inicjatywie brali udzial uczniowie gimnazjum wraz z wychowawcami oraz pracownicy urzedu gminy i Nadlesnictwa Walily. Kazdy z uczestników otrzymal pamiatkowy worek z logo ogólnopolskiej akcji "Sprzatanie Swiata", a najaktywniejsi i najbardziej zaangazowani uczniowie zostali nagrodzeni plecakami i gadzetami ekologicznymi. Akcja przyczynila sie do poprawy wizerunku i stanu srodowiska naszej gminy. W ramach zbiórki zostalo odebranych kilkadziesiat worków zawierajacych miedzy innymi butelki, puszki, kawalki opakowan z tworzyw sztucznych, kartony, opakowania po produktach spozywczych oraz zuzyte opony, które zalegaly w okolicach Zarzeczan, Gródka, Walil-Stacji i Dzierniakowa.

mgr Wieslaw Kulesza
Wójt Gminy Gródek

Informacja

      Oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy uiszczac u soltysów lub wnosic bez wezwania na rachunek Urzedu Gminy Gródek:

BS Bialystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w nastepujacych terminach:
1) za I kwartal do 15 marca danego roku;
2) za II kwartal do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartal do 15 wrzesnia danego roku;
4) za IV kwartal do 15 grudnia danego roku.

Ogloszenie

Informacja

    W zwiazku z pismem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku z dnia 13 lipca 2016 r., znak: HK.4410.413.2016 informuje, iz na podstawie dotychczas przeprowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia, pobranej ze stalych punktów kontroli jakosci wody wyznaczonych w poszczególnych wodociagach w ramach monitoringu kontrolnego i przegladowego, woda z wodociagu publicznego w miejscowosciach: Gródek, Walily, Bobrowniki, Bielewicze, RSP Zubry, nadaje sie do spozycia przez ludzi.
Szczególowe informacje sa dostepne w zalaczniku.

Do pobrania:
Informacja Wójta Gminy Gródek
Informacja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku

Informacja

Ogloszenie

     Uprzejmie informuje, ze w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", dzialania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialan Osi 3 ale przyczyniaja sie osiagniecia celów tej osi, objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstal folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersja interaktywna publikacji mozna zapoznac sie na naszej stronie.